Vurdering af andelsboliger

Der værdisættes forbedringerne i andelsboligen i forbindelse med salg og for kreditvurdering af bank og realkreditinstitutter i forbindelse med lån i andelsboligforeninger.

Når en andelshaver ønsker at sætte sin bolig til salg, skal andelsprisen værdisættes.

Andelen kan højst prisfastsættes ud fra andelskronens værdi med tillæg af forbedringer i boligen.


Vurdering 

En lejlighedsvurdering omfatter en grundig gennemgang og vurdering af lejligheden.

Der værdisættes forbedringerne i andelsboligen i forbindelse med salg og for kreditvurdering af bank og realkreditinstitutter i forbindelse med lån i andelsboligforeninger.

Når en andelshaver ønsker at sætte sin bolig til salg, skal andelsprisen værdisættes.

Andelen kan højst prisfastsættes ud fra andelskronens værdi med tillæg af forbedringer i boligen.

Som sælger af en andelsbolig er det meget vigtigt at få vurderet forbedringernes værdi, så man ikke sælger for billigt, og dermed går glip af prisen for de forbedringer, der er udført i lejligheden.

For køber er det ligeledes vigtigt at overtage en lejlighed, hvor eventuelle fejl og mangler er oplyst, og forbedringer er værdiansat af en uvildig person.

Ofte har det været andelsbestyrelser, der har værdisat diverse boliger, men flere og flere andelshavere vælger i salgssituationer at bruge en vurderingsmand (m/k) til at vurdere de forbedringer, der er i boligen og således, at det ikke er bestyrelsens ansvar at få den rigtige prisfastsættelse ved salg.


Vurderingsprincipper

Vurderingen omfatter alene de forbedringer som andelshaver (sælger) oplyser at have foretaget og kan dokumentere i form af regninger, kvitteringer, fakturaer samt tidligere opgørelser og vurderinger, ligeledes over eventuelle fejl og mangler samt løsøre. Andelshaver er ansvarlig for disse oplysninger.

Ved manglende dokumentation, fastsættes værdien af forbedringer efter vurderingsmandens bedste skøn og overbevisning.

Vurderingen udføres visuelt. Der bliver ikke foretaget hultagning ved skjulte konstruktioner og installationer -  ikke flyttet møbler eller fjernet væg – til vægtæpper. Ansvaret for fejl og mangler samt lovligheden påhviler alene andelshaver.

Vurderingen bliver udført i overenstemmelse med loven om andelsboliger § 5, stk. 9 og stk. 10

Vi benytter retningslinjerne i ABF Håndbogen fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som grundlag for vurderingen og de eventuelle afskrivninger der måtte beregnes.

Vor vurdering af en andelsbolig afleveres som en overskuelig og veldokumenteret vurderingsrapport.


Priser:

0 – 5 bilag:
kr 2.100 ekskl. moms

5 – 10 bilag:
kr 2.500 ekskl. moms

10 – 20 bilag:
kr 3.000 ekskl. moms

20 bilag og opefter (større ombygninger og sammenlægning af lejligheder)
Fra kr 3.700 ekskl. moms