Rådgivning

 

ADMINISTRATOR

Som vurderingsfirma bestræber vi os på, at gøre overdragelsesforretningen så problemfri som overhovedet muligt for alle parter, således at jeres arbejde som administratorer bliver lettere.

Vi vil samarbejde med jer, og løse de mange forhindringer der kan være i forbindelse med overdragelse af andelslejligheder.

Vores rapport er opbygget således, at den er let at finde rundt i – og overskuelig.

Såfremt der skulle opstå tvister, besigtiger vi naturligvis gerne andelsboligen igen og medvirker aktivt til løsning af problemerne.


BESTYRELSER

Hvis man som bestyrelse vælger at benytte vores vurderingsfirma vil man få en ensartet vurdering af lejlighederne i foreningen.

Det er en stor fordel at benytte os, da du som bestyrelsesmedlem undgår en stor del arbejde og besvær.

Vores arbejde er med til at minimerer de tvister, der kan opstå i forbindelse med salg af andelslejlighederne.

Vi kan udarbejde brochurer som vejleder andelshavere ved køb og salg af andelsboligen, og er tilrettet jeres forening.

Vi mener endvidere, at der bør udføres en EL – og VVS rapport, for at undgå problemer senere


VVS

Der er VVS arbejder, som er ulovligt at udføre selv. Det er VVS- arbejde, hvor det kræver faglig viden at udfører, så der ikke påstår vandskader og heraf afledte råd- og svampeskader. Du må blandt andet ikke udføre følgende:

Udføre nye installationer i boligen, dvs. udskifte eller installerer nye vandrør, PEX-rør, afløbsrør, faldstammer, gulvafløb mv.

Er du i tvivl så kontakt en autoriseret VVS- installatør.

Hvis der er lavet noget af ovennævnte, og man ikke kan dokumenterer, at det er udført af en autoriseret VVS- installatør, skal man huske på, at en evt. vandskade forårsaget at en ”hjemmelavet” VVS- installatør, normalt ikke vil blive dækket af forsikringen.

Er der ikke regning eller har vi en mistanke om ulovlige VVS- installationer, vil der kræves et VVS-syn på sælgers regning.

Hvis installationen ikke er lavet korrekt, skal den udbedres og lovliggøres på sælgers regning


HPFI-relæ

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse af den 1. januar 2007, så det er nu lovpligtigt at

EL- installationer skal være udstyret med et velfungerende HFI-relæ eller et HPFI-relæ.

Det betyder at senest 1.7.2008 skal alle lejligheder være udstyret med et velfungerende HFI – eller HPFI- relæ.